Nordkapp Filmfestival AS
  Funksjon

Navn

  Styreleder NFF AS Martin Martinsen
+47 95181361
  Festivalsjef NFF Edelh Ingebrigtsen               
+47 90548459 /+47 78476514
  Programsjef Ida K. Balto Bjørnbak
+47 915 98 236
  Prosjektmedarbeider      

Gry Elisabeth Mortensen
+47 918 16 093

  Programmedarbeider Birgit L. Johansen
+47 995 15 843
  Styret NFF 2014:  
  Nestleder Marit Tjernstad
  Styremedlem Roald Andersen
  Styremedlem Knut Erik Jensen
  Styremedlem Ina Olsen
  Varamedlem Anette Eidesen
   Varamedlem Ole Håvard Olsen
  Åndelig beskytter av filmfestivalen Knut Erik Jensen
  Filmfestivalens Gudmor Gørild Mauseth
 

 

Hvis du vil ha kontakt med en av oss i styret send en e-post
til: post@nordkappfilmfestival.no

Postadresse /shipping adress:

Nordkapp Filmfestival AS
Rådhusgata 12
9750 HONNINGSVÅG
NORWAY

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk